Hasta Sorumlulukları
25 Aralık 2019

Hasta Sorumlulukları

-> Genel Sorumluluklar
- Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yasam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
- Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
- Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.


-> Sosyal Güvenlik Durumu
-Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
-Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

-> Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
-Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

-> Hastane Kurallarına Uyma
-Hasta; başvurduğu sağlık kurulusunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
-Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
-Hastanın; tedavi, bakim ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
-Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
-Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
-Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
-Hasta; Personele sözlü ve fiziki saldırıda bulunamaz.

->Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
-Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
-Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
-Hasta sağlık bakim ve taburculuk sonrası bakim planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
-Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.