Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
20 Ekim 2021

Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
-Hasta yanında refakatçi kalma kararı doktoru tarafından verilir.
-Refakatçi için refakat kartı/kimliği verilir.
-Refakatçiye yemek, refakat ücreti içinde alınan ücret karşılığında verilmektedir
-Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
-Tıbbi bakım, temizlik ve vizit saatlerinde hasta odalarında bulunulmaması,
-Hasta yataklarına oturulmaması,
-Hasta odasında canlı çiçek bulundurulmaması,
-Hastane içinde sigara içilmemesi,
-Hastane kurallarına uyulması,
-Güvenlik açısından kıymetli eşya bulundurulmaması,
-Odaya şüpheli kişi gelmesi durumunda görevli personele bildirilmesi