Kuruluş ve Tarihçe
24 Aralık 2019
      07.07.2007 Tarihinde 25 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan hastanemiz E II tipinde 15 yatak kapasitesi hizmet vermeye devam etmekte iken 12.04.2019 tarihli 734 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile  20 yataklı hastane olarak   hizmet vermesi için E-1 rolüne dönüştürülmesi uygun  görülmüştür.

    Koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, adli tabiplik hizmetleri, ağız diş sağlığı hizmetleri ile çevre sağlığı hizmetleri veren birinci basamak sağlık tesisi olarak hizmet vermektedir.

   Hastane Hizmet binamız iki bloktan oluşmakta olup; 9699 m2 arsa üzerinde, 2752 m2 kapalı alanlı ana blok ve 205 m2 kapalı alanlı ek hizmet binasında hizmet verilmektedir. Hastanemiz bünyesinde lojman bulunmamaktadır.

     E-2 rolünde iken Hastanemiz 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermekte olup, Entegre Sağlık Hizmetleri kapsamında Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Aile Hekimliği Hizmetleri hastanemiz bünyesinde bulunmaktadır. Bu kapsamda ilçemizde bulunan Aile  Sağlığı Merkezi 3 Aile Hekimliği Birimi ile aile hekimliği hizmetleri verilmekteydi. E-1 rolüne geçildiğinden aile hekimliği hizmeti hastanemizden ayrılmıştır.

     Aile Sağlığı Merkezinde; üç Aile Hekimi ve üç aile sağlığı elemanı görev yapmaktadır.

     Hastane bünyesinde iki adet 112 ambulans, bir adet kuruma ait hizmet aracı ve bir adet kiralık hizmet aracı mevcuttur.

    Hastanemizde röntgen ve laboratuvar hizmeti verilmekte ve bu kapsamda laboratuvarımızda biyokimya, hormon, hemogram ve idrar tetkikleri yapılmaktadır. Poliklinik hizmetleri acil polikliniğinde verilmektedir. Ayrıca üç aile hekimi tarafından poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

   Hastanemiz bünyesinde ek hizmet binasında dönemsel olarak diyaliz hizmeti verilmekte olup; İlçemizde il dışında ikamet edip yaz döneminde ilçeye gelen vatandaşların hizmetten yararlanması amacıyla 2019-2020 yılı hizmetlerinin  sunulmasına yönelik İl Sağlık  Müdürlüğümüzce irtibat halinde  gerekli planlamalar yapılmaktadır.

      İlçemizde aile hekimleri tarafından mobil sağlık hizmet bölgesi olarak belirlenen bölgelere mobil hizmet sunulmaktadır.

      İlçemizde evde sağlık hizmetleri kapsamında kayıtlı kişilere evde bakım hizmetleri verilmekte yine kanser tarama programı kapsamında verilen tarama programlarına 2019 yılı ikinci yarısında da  devam edilecektir.

     Hastanemizde Hastane otomasyon bilgi sistemi ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne entegre Elektronik Dokümantasyon Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.

     Hastane hizmet binasına 2017 yılı içerisinde genel bakım onarım yapılmıştır.Mevzuat çerçevesinde E-1 tipi ilçe Devlet  Hastanemizin  her türlü mal ve hizmet alımları ve yapım işlerine ait giderler İl Sağlık  Müdürlüğünce karşılanmaktadır. Ancak aktif hizmet vermeye başlayınca her türlü mal ve hizmet alımları ve yapım işleri kurumumuz tarafınca alınacak ve karşılanacaktır.